اسماء ادریسی
علوم غریبه

اسماء ادریسی

اسماء ادریسی از قدرتمند ترین اذکار در علوم ماورا هستند که بوسیله آنها شخص میتواند به جایگاه های عالی برسد که البته اذن استاد را میطلبد.

ادامه مطلب ...
ANJA !
متافیزیک

چاکرای آجنا

چاکرای ششم   محل : وسط پیشانی ، به پهنای یک بند انگشت بالای پل بینی کمی بالاتر از ابروهاغدد مربوطه : غده صنوبری.هورمون مربوطه

ادامه مطلب ...
چاکرای گلو
متافیزیک

چاکرای گلو یا چاکرای پنجم

چاکرای گلو یا Throat Chakra چهارمین چاکرا در سیستم انرژیکی هفتگانه‌ی کالبدهای انسان است. (چاکرا چیست؟) نکات کلیدی چاکرای گلو نام‌های دیگر: ویشودها محل: بین حفره‌ی

ادامه مطلب ...
چاکرای قلب
متافیزیک

چاکرای قلب یا چاکرای چهارم

چاکرای قلب یا Heart Chkara چهارمین چاکرا در سیستم انرژیکی هفتگانه‌ی کالبدهای انسان است. (چاکرا چیست؟) نکات کلیدی چاکرای قلب محل: وسط قفسه‌ی سینه نام‌های دیگر:‌آناهاتا

ادامه مطلب ...
چی ‌کونگ
متافیزیک

چی ‌کونگ – قسمت دوم

اگر با چی ‌کونگ آشنا نیستید اوّل از همه (قسمت اوّل چی ‌کونگ) را بخوانید.در این قسمت راجع‌به عناصر پنجگانه و روابط آن‌ها صحبت خواهیم

ادامه مطلب ...
چاکرای خورشیدی
متافیزیک

چاکرای خورشیدی یا چاکرای سوم

چاکرای خورشیدی یا Solar Plexus Chkara سومین چاکرا در سیستم انرژیکی هفتگانه‌ی کالبدهای انسان است. (چاکرا چیست؟) نکات کلیدی نام‌های دیگر: مانی‌پورامحل:‌ دو انگشت بالای نافغده

ادامه مطلب ...
چاکرای خاجی
متافیزیک

چاکرای خاجی یا چاکرای دوم

چاکرای خاجی چاکرای خاجی یا Sacral Chkara دومین چاکرا در سیستم انرژیکی هفتگانه‌ی کالبدهای انسان است. (چاکرا چیست؟) نام سانسکریت: سوادهیشتانا(به معنی جایگاه خود، حمایت

ادامه مطلب ...
سبد خرید