اسماء ادریسی

قبل از شروع باید بگم که ، این مطلب صرفا جهت مطالعه پرتوجوها و استفاده اساتید عامل نوشته شده. استفاده نابجای شما به مجموعه ما ارتباطی ندارد.

 ابن طاوس علیه الرّحمه در کتاب دعای خود می گوید که منقول از حسن بصری یافتم آنکه چون خدای تعالی ادریس علیه السلام را به [سوی] قوم او فرستاد این نام ها را به او تعلیم و وحی کرد که این نامها را آهسته و در نفس خود بگوید و آنها را برای قوم خود ظاهر نکند و خدا را به این نام ها بخواند و به برکت این دعا بود که خدای تعالی او را به آسمان به مکانی بلند برد. پس بعد از آن این دعا را به موسی تعلیم نمود و بعد از آن به حضرت محمّد مصطفی صلّی اللَّه علیه و آله و آن حضرت این دعا را در جنگ احزاب خواندند. حسن بصری گوید که: من از ترس حجّاج پنهان بودم و این دعا را خواندم پس خدای تعالی شرّ او را از من نگاهداشت و هر آینه بر من کسان او شش مرتبه داخل شدند و من این دعا را خواندم پس مرا ندیدند و خدای تعالی چشم های ایشان را از دیدن من پوشانید.راوی گوید که این دعا را جهت طلبیدن آمرزش همه گناهان بخوان. پس حاجت خود را از مطلب آخرت و دنیا سؤال کن پس بدرستی که حاجت تو إن شاء اللَّه برآورده می شود و این دعا چهل اسم است و آن این است:

۱ سُبْحَانَکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یَا رَبَّ کُلِّ شَیْءٍ وَ وَارِثَهُ : منزّهی تو نیست خدائی مگر تو ای پروردگار همه و وارث آنها

۲ یَا إِلَهَ الْآلِهَهِ الرَّفِیعَ جَلَالُهُ : ای خدای همه خدایان که بلند است بزرگی او

۳ یَا اللَّهُ الْمَحْمُودُ فِی کُلِّ فِعَالِهِ : ای خدای ستایش کرده شده در همه کار

۴ یَا رَحْمَانَ کُلِّ شَیْءٍ وَ رَاحِمَهُ : ای بخشنده هر چیز و رحم کننده

۵ یَا حَیُّ حِینَ لَا حَیَّ فِی دَیْمُومِیَّهِ مُلْکِهِ وَ بَقَائِهِ : ای زنده قبل هر زنده ، در همیشه بودن پادشاهی او و در باقی بودن او،

۶ یَا قَیُّومُ فَلَا شَیْءَ یَفُوتُ عِلْمَهُ وَ لَا یَئُودُهُ :  ای پاینده ، پس نیست چیزی که در علمش نباشد و درمانده اش کند

۷ یَا وَاحِدُ الْبَاقِی أَوَّلَ کُلِّ شَیْءٍ وَ آخِرَهُ :  ای یگانه باقی که اوّل هر چیز و آخر آن است

۸ یَا دَائِمُ بِلَا فَنَاءٍ وَ لَا زَوَالٍ لِمُلْکِهِ : ای همیشه که برطرف نمیشود و نیست زوالی برای پادشاهی او

۹ یَا صَمَدُ مِنْ غَیْرِ شَبِیهٍ وَ لَا شَیْءَ کَمِثْلِهِ : ای بی نیاز از غیر آنکه باشد مانندی برای او و نیست چیزی مثل او

۱۰ یَا بَارِئُ فَلَا شَیْءَ کُفْوُهُ وَ لَا مَکَانَ لِوَصْفِهِ :  ای خالقی که چیزی همتایش و مکانی برای توصیفش نیست

۱۱ یَا کَبِیرُ أَنْتَ الَّذِی لَا تَهْتَدِی الْقُلُوبُ لِوَصْفِ عَظَمَتِهِ : ای بزرگ توئی آن کسی که دلها از توصیف بزرگی او عاجز اند

۱۲ یَا بَارِئَ النُّفُوسِ بِلَا مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَیْرِهِ : ای خلق کننده نفسها بدون نمونه ای که منتزع شود از غیر او

۱۳ یَا زَاکِی الطَّاهِرُ مِنْ کُلِّ آفَهٍ بِقُدْسِهِ : ای پاکیزه و پاک از هر چرک و کثافت به سبب منزّه بودن او

۱۴ یَا کَافِی الْمُوسِعُ لِمَا خَلَقَ مِنْ عَطَایَا فَضْلِهِ : ای کارگذار احاطه کننده هر آنچه آفریده است از بخشش های زیادتی احسان خود

۱۵ یَا نَقِیُّ مِنْ کُلِّ جَوْرٍ لَمْ یَرْضَهُ وَ لَمْ یُخَالِطْهُ فَعَالُهُ : ای پاک از هر ظلمی که نیست خشنود از آن و داخل نشده است به آن ظلم کارهای او

۱۶ یَا حَنَّانُ أَنْتَ الَّذِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ رَحْمَتُهُ : ای مهربان توئی آن کسی که رحمت ودانائی ات همه چیز را فرا گرفته است

۱۷ یَا مَنَّانُ ذَا الْإِحْسَانِ قَدْ عَمَّ الْخَلَائِقَ مَنُّهُ : ای بخشنده صاحب نیکوئی که براستی بخشش او همه ش همه آفریدگان را شامل است

۱۸ یَا دَیَّانَ الْعِبَادِ کُلٌّ یَقُومُ خَاضِعاً لِرَهْبَتِهِ : ای جزا دهنده بندگانی که همه جلوی او ایستاده زاری میکنند از هیبت اش

۱۹ یَا خَالِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ کُلٌّ إِلَیْهِ مَعَادُهُ : ای آفریدگار همه آنچه که هست در آسمانها و زمین و بازگشت همه آنها بسوی اوست

۲۰ یَا رَحِیمَ کُلِّ صَرِیخٍ وَ مَکْرُوبٍ وَ غِیَاثَهُ وَ مَعَاذَهُ : ای رحم کننده هر فریادرس طلب کننده و اندوهناکی و ای فریادرس و پناه دهنده هر پناه خواه

۲۱ یَا تَامُّ فَلَا تَصِفُ الْأَلْسُنُ کُنْهَ جَلَالِهِ وَ مُلْکِهِ وَ عِزِّهِ : ای آنکه در همه صفت ها جامع و کامل است پس هیچ زبانی تعریف هیچ چیز از بزرگی او و پادشاهی او و عزّت او را نتواند

۲۲ یَا مُبْدِعَ [مُبْدِئَ] الْبَدَائِعِ لَمْ یَبْغِ فِی إِنْشَائِهَا عَوْناً مِنْ خَلْقِهِ : ای تازه پدید آورنده تازه ها که در آفریدن آنها مدد و کمکی از آفریدگان خود نخواست

۲۳ یَا عَلَّامَ الْغُیُوبِ فَلَا یَئُودُهُ شَیْءٌ مِنْ حِفْظِهِ : ای بسیار دانای امرهای پنهان پس سنگینی نمیکنند براو نگاه داشتن چیزهای سنگین

۲۴ یَا حَلِیمُ ذَا الْأَنَاهِ فَلَا یَعْدِلُهُ شَیْءٌ مِنْ خَلْقِهِ : ای بردبار صاحب مدارا پس همتائی و همسری نمیکند او را چیزی از آفریدگان او

۲۵ یَا مُعِیدَ مَا أَفْنَاهُ إِذَا بَرَزَ الْخَلَائِقُ لِدَعْوَتِهِ مِنْ مَخَافَتِهِ : ای برگرداننده آنچه را که برطرف کرده است آن را در وقتی که ظاهر شوند آفریدگان برای خواندن او در قیامت از جهت ترس از عقوبت او

۲۶ یَا حَمِیدَ الْفِعَالِ ذَا الْمَنِّ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ : ای آنکه پسندیده است کارهای او که صاحب بخشش است بر همه آفریدگان خود به شفقت خود

۲۷ یَا عَزِیزُ الْمَنِیعُ الْغَالِبُ عَلَی أَمْرِهِ فَلَا شَیْءَ یُعَادِلُهُ : ای صاحب عزّت و قوّت که غلبه کننده است بر فرمان خود پس نیست چیزی که برابری کند و همتائی نماید او را

۲۸ یَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِیدِ أَنْتَ الَّذِی لَا یُطَاقُ انْتِقَامُهُ : ای قهار صاحب خشم بسیار سخت! توئی آن کسی که طاقت و قدرت ندارند مردمان عقوبت او را

۲۹ یَا قَرِیبُ الْمُتَعَالِی فَوْقَ کُلِّ شَیْءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ : ای نزدیک بلند مرتبهای که بالاتر از همه چیزهاست بلندی او

۳۰ یَا مُذِلَّ کُلِّ جَبَّارٍ بِقَهْرِ عَزِیزِ سُلْطَانِهِ : ای خوار و ذلیل کننده هر متکبّری به سبب قهر غلبه پادشاهی خود

۳۱ یَا نُورَ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُدَاهُ أَنْتَ الَّذِی فَلَقَ الظُّلُمَاتِ نُورُهُ : ای روشنی ده هر چیزی و راهنمایی کننده آن! توئی آن کسی که شکافته است از دل تاریکیها روشنی آن را.

۳۲ یَا قُدُّوسُ الطَّاهِرُ مِنْ کُلِّ سُوءٍ فَلَا شَیْءَ یُعَازُّهُ مِنْ خَلْقِهِ :ای پاکیزه و پاک از هر بدی! پس نیست چیزی که غلبه نماید او را از آفریدگان او

۳۳ یَا عَالِی الشَّامِخُ فَوْقَ کُلِّ شَیْءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ : ای بلند بسیار بلند که بالاتر از هر چیزی است بلندی رفعت او

۳۴ یَا مُبْدِئَ الْبَدَایَا وَ مُعِیدَهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ : ای تازه پدید آورنده تازهها و برگرداننده آنها پس از برطرف شدن آنها به توانائی خود

۳۵ یَا جَلِیلُ الْمُتَکَبِّرُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ فَالْعَدْلُ أَمْرُهُ وَ الصِّدْقُ وَعْدُهُ : ای بزرگ صاحب بزرگی بر هر چیزی پس عدالت فرمان اوست و راستی وعده اوست

۳۶ یَا مَحْمُودُ فَلَا تَسْتَطِیعُ الْأَوْهَامُ کُلَّ شَأْنِهِ وَ مَجْدِهِ : ای صاحب شرفی که ذهن ها از دستیابی به صفات و بزرگی او درمانده اند

۳۷ یَا کَرِیمَ الْعَفْوِ ذَا الْعَدْلِ أَنْتَ الَّذِی مَلَأَ کُلَّ شَیْءٍ عَدْلُهُ : ای بخشنده درگذشتن از گناهان !، ای صاحب عدالت توئی آن کسی که پر کرده است هر چیزی را عدالت او

۳۸ یَا عَظِیمُ ذَا الثَّنَاءِ الْفَاخِرِ وَ ذَا الْعِزِّ وَ الْمَجْدِ وَ الْکِبْرِیَاءِ فَلَا یَذِلُّ عِزُّهُ : ای بزرگ صاحب ستایش بلند و صاحب غلبه و شرف و بزرگواری پس ازدست نمی رود غلبه او

۳۹ یَا عَجِیبُ فَلَا تَنْطِقُ الْأَلْسِنَهُ بِکُلِّ آلَائِهِ وَ ثَنَائِهِ : ای آنکه به تعجب میآورد کارهای او پس گویا نمیتواند شد زبانها به همه نعمتهای او و ستایش او

۴۰ یَا غِیَاثِی عِنْدَ کُلِّ کُرْبَهٍ وَ یَا مُجِیبِی عِنْدَ کُلِّ دَعْوَهٍ : ای فریادرس من نزد هر اندوهی و ای برآورنده حاجتهای من هنگام خواندن

أَسْأَلُکَ اللَّهُمَّ یَا رَبِّ الصَّلَاهَ عَلَی نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ أَمَاناً مِنْ عُقُوبَاتِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ أَنْ تَحْبِسَ عَنِّی أَبْصَارَ الظَّلَمَهِ الْمُرِیدِینَ بِیَ السُّوءَ وَ أَنْ تَصْرِفَ قُلُوبَهُمْ عَنْ شَرِّ مَا یُضْمِرُونَ إِلَی خَیْرِ مَا لَا یَمْلِکُهُ غَیْرُکَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَ مِنْکَ الْإِجَابَهُ وَ هَذَا الْجُهْدُ وَ عَلَیْکَ التُّکْلَانُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیم.

خداوندا !ای پروردگار من !آنکه رحمت فرستی بر پیغمبر خود که محمّد است، رحمت فرستد خدا بر او و بر آل او و آنکه امان دهی مرا از عذابهای دنیا و آخرت و آنکه به بندی از من چشمهای ستمکاران قصدکنندگان مرا به بدی و آنکه برگردانی دل ایشان را از شرّ آنچه در خاطر دارند ایشان به سوی بهترین آنچه مالک نیست آن را غیر تو کسی. خداوندا !این است حاجت من و از توست برآوردن آن ،و این است نهایت سعی من، و بر توست اعتماد و نیست حرکتی و نه توانائی مگر به خدای بلند مرتبه بزرگ

اسم اول- سُبْحَانَکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یَا رَبَّ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ وَارِثَهُ- اگر پادشاه ،حاکم، ارباب، و یا شخص با لا دست اواز کسی رنجیده باشد و بر او غضب نموده باشد چون به نزد او می رود این اسم را هفتاد بار بخواند و بر خود فوت کند آن غضب کرده بر وی مهربان شود و اگر کسی مداومت به خواندن این اسم نماید دل او روشن شود و رازهای مشکل بر او آسان شود و جاه مرتبه ی او بیشتر شود و اگر با غسل و لباس پاک صدوبیست و یک بار بر چیزی خوردنی بخواند و به مطلوب بخوراند چنان مطیع و مهربان بر وی شود که آرام و قرار نداشته باشد.

اسم دوم- یَا إِلَهَ الْآلِهَهِ الرَّفِیعَ جَلَالُهُ – اگر کسی تنگ دست و در نظر مردم حقیر باشد بیست روز هر روز پانزده بار بخواند فراخ دستی و جلالت ووسعت در وی پیدا شود و در نظر خلق بزرگ باشد و هر که او را ببیند دوست وی شودودیگر تنگ دست و درویش نشود.

اسم سوم- یَا اللَّهُ الْمَحْمُودُ فِی کُلِّ فِعَالِهِ- هر که روز جمعه وضو سازد و لباس پاکی ببوشد و به مسجد جامع رود و بعد از اقامه نماز جمعه دویست بار این اسم را با خلوص بخواند و با اعتقاد درست به نیت هر حاجتی که دارد آن حاجت برآورده شود.

اسم چهارم- یَا رَحْمَانَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ رَاحِمَهُ – اگر کسی تند خو و بد خلق باشد و مردم از دست او در امان نباشند و بخواهی این صفت از او زایل گردد و رحیم دل شود این اسم را با مشک و زعفران بر صرب بنویسید بنام آنشخص و مادرش در منزل آنکس در جای پاکی دفن کنید. و اگر برای محبت سه روز روزه بگیرید و هر روز پانصد مرتبه این اسم را بخوانید و روز سوم بر خانه ای بروید که درب آن رو به قبله باشد و غسل نمایید و بیرون آیید و این اسم را بر کف دست خود بنویسید و در برابر آن شخص مورد نظر قرار گیرید او از محبت شما دیوانه شود.

اسم پنجم- یَا حَیُّ حِینَ لَا حَیَّ فِی دَیْمُومِیَّهِ مُلْکِهِ وَ بَقَائِهِ – اگر کسی مریض باشد و اطباء از معالجه وی عاجز باشند این اسم را بمشک و زعفران بر کاسه چینی بنویسند و با نبات و گلاب حل کنند و بر مریض بخورانند شفا یابدبفرمان خدا. و اگر کسی مداومت نمایدهرگز مریض نشود.

اسم ششم- یَا قَیُّومُ فَلَا شَیْ‏ءَ یَفُوتُ عِلْمَهُ وَ لَا یَئُودُهُ – اگر کسی بد فهم و کم ذهن باشد و همه چیز را فراموش کند و یاد نگیرد بمدت چهل روز هر روز به تعداد بیست و یک و یا بیست و هفت بار این اسم را بخواند دل وی منور گردد و هر چه بشنود و بخواند فی الفور یاد بگیردو دیگر فراموش نکند. و اگر کسی گمشده ای دارد روز شنبه صدوبیست بار بخواند چون بخواب رود کسی در خواب نشانی از گمشده وی بدهد هر کس مداومت نماید هر گز دزد بر او نزدیک نشود.

اسم هفتم- یَا وَاحِدُ الْبَاقِی أَوَّلَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ آخِرَهُ- چون کسی فکر های باطل و خیالباف بسیار باشد و بدین سبب ناراحت باشد اگر این اسم را بسیار بخواند نجات می یابد و اگر کسی از چیزی یا کسی خوف و ترس داشته باشد قبل از نماز ظهر غسل کند و نماز خواند چون فارغ شود پنجاه بار این اسم را بخواند از ترس و خوف دشمن ایمن گردد و دشمن بر وی مهربان شود.

اسم هشتم- یَا دَائِمُ بِلَا فَنَاءٍ وَ لَا زَوَالٍ لِمُلْکِهِ – اگر کسی بخواهد که در کارها ثابت قدم باشد بنیت آن سه روز روزه بدارد هر روز با وضو سیصد بار این اسم را بخواند خداوند حاجت او را روا کند اگر کسی بخواهد در مقامی همیشه ثابت بماند این اسم را در نگین زرین بنگارد و در انگشتر کند درو شرف آفتاب باشد دولت و رفعت او مستدام بماند.

اسم نهم-یَا صَمَدُ مِنْ غَیْرِ شَبِیهٍ وَ لَا شَیْ‏ءَ کَمِثْلِهِ- اگر در میان زن و شوهر سازگاری نباشد این اسم را به مشک و زعفران بر کاسه ی چینی نوشته و به آب چشمه بشویند و آن آب را بیاشامند مهربانی پیدا شود و هر گز خصومت نکنند.

اسم دهم- یَا بَارِئُ فَلَا شَیْ‏ءَ کُفْوُهُ وَ لَا مَکَانَ لِوَصْفِهِ – اگر کسی بخواهد زبان بد گویان بر وی بسته شود و در حق وی بدی نتوانند بکنند باید از سه مثقال سرب لوحی بسازد و این اسم را با اسم بد خواهان مورد نظر و اسم مادرانشان را در آن لوح نقش کند و در شکم ماهی نهد و در زیر زمین دفن کند زبان ایشان بر وی بسته شود.

اسم یازدهم- یَا کَبِیرُ أَنْتَ الَّذِی لَا تَهْتَدِی الْقُلُوبُ لِوَصْفِ عَظَمَتِهِ- اگر کسی از دشمن گریخته باشد باید هفت روز روزه بدارد و ترک حیوانی کند(چیزی که از حیوان است نخورد و در آن نخوابد )و هر روز هزار بار این اسم را بخواند چون چنین کند دشمن وی مقهور گردد. و اگر کسی قرض د

ار باشد به این اسم مداومت کند قرض او ادا شود.

اسم دوازدهم- یَا بَارِئَ النُّفُوسِ بِلَا مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَیْرِهِ. هر کس این اسم را بخواند و یا بنویسد و با خود دارد از مریضی ایمن باشد و اگر بر کسی نظر زده باشند و یا جادویی کرده باشند بر لوح هفت جوش نقش کند و با خود دارد جادو از وی برود و نظر از وی دفع شود و وسعت رزق و خوشدلی بر وی روی آورد.

اسم سیزدهم- یَا زَاکِی الطَّاهِرُ مِنْ کُلِّ آفَهٍ بِقُدْسِهِ . اگر کسی هفت روز روزه بگیرد طوری که آخرین روزه به چهارشنبه بیافتند همه روز غسل کند و لباس پاکیزه بپوشد و در مکان خلوت هر روز یک هزاروپنجاه و یک بار این اسم را بخواند و در اطراف خود خطی بکشد و بخور خوش بسوزاند چون روز آخر که چهارشنبه باشد از دعوت فارج شود هفت نفر مسخّر و مرید وی شوند و آنچه فرمان دهد آنها اطاعت کنند بشرط آنکه در این ایام از جمیع معاصی اجتناب کند و ترک حیوانی نماید.

اسم چهاردهم- یَا کَافِی الْمُوسِعُ لِمَا خَلَقَ مِنْ عَطَایَا فَضْلِهِ .اگر کسی حاجتی یا امیدی از کسی دارد که او قبول نمی کند این اسم را با مشک و زعفران بر پوست آهو بنویسد و در خانه ی آنکس دفن کند مراد وی بزودی برآید.

اسم پانزدهم- یَا نَقِیُّ مِنْ کُلِّ جَوْرٍ لَمْ یَرْضَهُ وَ لَمْ یُخَالِطْهُ فَعَالُهُ. اگر کسی در دست ظالمی گرفتار باشد و به خواندن این اسم مداومت کند از برکت این اسم از دست آن ظالم رها شود.

اسم شانزدهم- یَا حَنَّانُ أَنْتَ الَّذِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ‏ءٍ رَحْمَتُهُ . اگر کسی کارش بسته شود و از دست و پا و زبانش هیچ کاری بر نیاید باید هفت روز ترک حیوانی نماید و هر روز در جای خلوت این اسم را صدوده مرتبه و یا هزارویک نوبت بخواند باذن خدا کار و گشاده گردد.

اسم هفدهم- یَا مَنَّانُ ذَا الْإِحْسَانِ قَدْ عَمَّ الْخَلَائِقَ مَنُّهُ.اگر کسی تنگ دست و فقیر باشد به این اسم مداومت کند فقر و پریشانی از وی زایل گرددو از تنگ دستی خلاص شود .

اسم هجدهم-یَا دَیَّانَ الْعِبَادِ کُلٌّ یَقُومُ خَاضِعاً لِرَهْبَتِهِ . اگر کسی امانتی مهم را در جایی بگذارد و این اسم را نوشته در لای آن امانت بگذارد از آفت و خیانت محفوظ ماند اگر بر پارچه ی حریر بنویسد خیلی خوب خواهد بود.

اسم نوزدهم- یَا خَالِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ کُلٌّ إِلَیْهِ مَعَادُهُ . اگر کسی غایبی داشته باشد این اسم را پنج هزار بار بخواند بزودی آن غایب مراجعت نماید و در آمدن بی قرار باشد.

اسم بیستم- یَا رَحِیمَ کُلِّ صَرِیخٍ وَ مَکْرُوبٍ وَ غِیَاثَهُ وَ مَعَاذَهُ.اگر کسی خواهد شخصی را دوست و شیفته ی خود کند بنحویکه او آرام و قرار نگیرد این اسم را به مشک و زعفران و گلاب بنویسد بنام او و مادرش و بنام خود و مادرش و هزار بار این اسم را به همین نام ها نیت کرده و بخواند و نوشته را در آب اندازد .

اسم بیست ویکم-یَا تَامُّ فَلَا تَصِفُ الْأَلْسُنُ کُنْهَ جَلَالِهِ وَ مُلْکِهِ وَ عِزِّهِ.هر که این اسم را تا مدت دوازده روز هر روزی هزار بار بخواند عجایب بسیار بر وی کشف شود و در پیش بزرگان و مقامات عزیز و مقبول القول و با عزت گردد.

اسم بیست و دوم- یَا مُبْدِعَ [مُبْدِئَ‏] الْبَدَائِعِ لَمْ یَبْغِ فِی إِنْشَائِهَا عَوْناً مِنْ خَلْقِهِ.اگر کسی هر روز روزی نود بار این اسم را بخواند بسیاری از چیزهای پنهانی بر وی آشکار گردد و منفعت ها بیند و هر مرادی که داشته باشد برآورده شود.

اسم بیست وسوم- یَا عَلَّامَ الْغُیُوبِ فَلَا یَئُودُهُ شَیْ‏ءٌ مِنْ حِفْظِهِ . اگر کسی هر روز روزی هزاریکبار بخواند دولت و اقبال بر وی روی نماید و در میان خلایق عزیز و بزرگ باشد و هیچکس نتواند به او ضرر رساند و جمیع مهمات او بخوبی کفایت گردد.

اسم بیست و چهارم- یَا حَلِیمُ ذَا الْأَنَاهِ فَلَا یَعْدِلُهُ شَیْ‏ءٌ مِنْ خَلْقِهِ. هر کس به این اسم مداومت نماید هیچکس با او مجادله و مقابله نتوان کرد و هر چه او بگوید همه قبول کنند و اگر چهل و یک بار بر میوه (به یا سیب) بخواند و بخورد مطلوب دهد دوست و مهربان گردد و اگر این اسم را بنویسد بنام مطلوب و مادرش و طالب و مادرش و از جایی بلند آویزان کند همین خاصیت را خواهد داشت .

اسم بیست و پنجم – یَا مُعِیدَ مَا أَفْنَاهُ إِذَا بَرَزَ الْخَلَائِقُ لِدَعْوَتِهِ مِنْ مَخَافَتِهِ . اگر کسی از شهر خود آواره گردد هر روز این اسم را نود و نه بار بخواند به وطن خویش باز گردد و اگر به همین عدد کسی بخواند فتح بسیار در کار او پیدا شود و زبان جمله بد گویان بر وی بسته گردد.

اسم بیست وششم- یَا حَمِیدَ الْفِعَالِ ذَا الْمَنِّ عَلَى جَمِیعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ. اگر کسی این اسم را بسیار بخواند هرچند در نظر مردم بیمقدار باشد محترم و مکرم گردد و خدای تعالی چنان نعمت بر وی دهد که از حساب آن عاجز ماند و به مرتبه ای رسد که تمام خلق بر او حسد ورزند و هر چه بیشتر بخواند بهتر است و هر وقتی که دویست هز

ار مرتبه تمام شودمادام العمر روزی هزار بار بخواند بسیار بسیار مجرب و آزموده است.

اسم بیست و هفتم- یَا عَزِیزُ الْمَنِیعُ الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ فَلَا شَیْ‏ءَ یُعَادِلُهُ . اگر دو کس و یا دو لشکر در جنگ و مخاصمه باشند این اسم را بر آنها بخوانند بین آنها صلح و دوستی پدید می آید و اگر مداومت کنند عزیز و مکرم شوند و هیچ کس با خواننده این اسم نتواند دشمنی کند.

اسم بیست و هشتم- یَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِیدِ أَنْتَ الَّذِی لَا یُطَاقُ انْتِقَامُهُ . اگر کسی گم کرده ای داشته باشد و یا امانتی به کسی داده باشد و نتواند آن را دوباره پس بگیرد این اسم را دویست بار بخواند بنام آنکس البته گم شده پیدا شود و امانت باز گردانده شود و اگر مردی را بسته باشند این اسم را به مشک و زعفران بر کاسه چینی بنویسند و با گلاب بشویند و به آن مرد بدهند گشاده گردد.

اسم بیست و نهم- یَا قَرِیبُ الْمُتَعَالِی فَوْقَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ. اگر کسی به خواندن این اسم مداومت کند در نظر خلق عزیز و مکرم شود و برای دوستی و دشمنی و زبان بند و بستن خواب کسی و خیلی چیز های دیگر نافع است که بیش از این از شرح آنها معذورم.

اسم سی ام – یَا مُذِلَّ کُلِّ جَبَّارٍ بِقَهْرِ عَزِیزِ سُلْطَانِهِ . اگر کسی کار و بار او بسته باشد و هیچ کار به مراد وی انجام نگیرد بگیرد دل گوسفند سیاه را و هفتصد مرتبه این اسم را بر آن بخواند و بر آن دل گوسفند فوت کند و بعد این اسم را بنویسد و درمیان آن دل بگذاردودر مسجد دفن کند کار او گشاده گردد . و به جهت هلاکت دشمن یک هفته هر روزی هزار بار با اعتقاد درست بخواند که دشمن هلاک شود و به جهت دوستی هفتصد بار بر شکر بخواند و بخورد مطلوب دهد دوست او شود .

اسم سی یکم – یَا نُورَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدَاهُ أَنْتَ الَّذِی فَلَقَ الظُّلُمَاتِ نُورُهُ . اگر کسی را دشمنی باشد و بخواهد بر وی فایق آید روز یکشنبه روزه بگیرد وآنگاه غسل کند و جامه ی پاک بپوشد و به صحرای خالی ازآدم و حیوان برود هزار و هفتصد بار این اسم را بخواند و حاجت طلبد بر دشمنش ظفر یابد بفرمان خدای تعالی.

اسم سی دوم- یَا قُدُّوسُ الطَّاهِرُ مِنْ کُلِّ سُوءٍ فَلَا شَیْ‏ءَ یُعَازُّهُ مِنْ خَلْقِهِ . اگر بخواهی کسی را ذلیل کنی و یا آنکه عزیز نمایی طوری که از گدایی به پادشاهی رسد و آنچه بخواهی بر او میسر شود در مدت یکماه مداومت به خواندن این اسم نماید و هر چه بیشتر خواند نافعتر خواهد بود و بعد از یکماه هم همیشه مشغول خواندن باشد بهتر بود و تاثیرش بیشتر شود.

اسم سی و سوم- یَا عَالِی الشَّامِخُ فَوْقَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ. اگر کسی در رنج و بلا و شدت باشد این اسم را بخواند رفع گردد و اگر بخت کسی بسته شده باشد به این اسم مداومت نماید بختش باز شود . و اگر کار کسی بسته شده باشد بگیرد دل گوسفند سیاه نر را برآن هفتصد بار بخواند و فوت کند و اسم را بنویسد و در میان دل بگذارد و در زیر سقف مسجدی دفن کند گشاده گردد و روشنی در کارش ظاهر شود.

اسم سی وچهارم- یَا مُبْدِئَ الْبَدَایَا وَ مُعِیدَهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ . اگر کسی به خواندن این اسم مداومت نماید کارهای دینی و دنیوی او آراسته شود و همه کس مطیع وی شوند.

اسم سی و پنجم –یَا جَلِیلُ الْمُتَکَبِّرُ عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ فَالْعَدْلُ أَمْرُهُ وَ الصِّدْقُ وَعْدُهُ . اگر کسی مریضی سخت داشته باشد این اسم را سه بار بر او بخوانند و بر او بدمند شفا یابد و اگر حکم قتل کسی را صادر کرده باشند سه بار این اسم را بر او بخوانند و فوت کنند از مرگ خلاص شودو اگر کسی به خواندن این اسم مداومت نماید نزد بزرگان محترم گردد و همه محتاج وی شوند .

اسم سی وششم – یَا مَحْمُودُ فَلَا تَسْتَطِیعُ الْأَوْهَامُ کُلَّ شَأْنِهِ وَ مَجْدِهِ . اگر کسی مدت چهل روز ترک حیوانی کند و تر شغل دنیا نماید و بی تکلّم (بدون حرف زدن) هر روز و هر شب هزار و پنجاه و نه مرتبه این اسم را بخواند صاحب نفس قدسی و مقامات عالیه گردد و همه چیز در اطاعت او باشد و عجایبها مشاهده کند .

اسم سی و هفتم – یَا کَرِیمَ الْعَفْوِ ذَا الْعَدْلِ أَنْتَ الَّذِی مَلَأَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ عَدْلُهُ . اگر کسی خواهد که خدا از گناهان او در گذرد و شهره ی آفاق شود به این اسم مداومت کند مراد حاصل شود.

اسم سی هشتم –یَا عَظِیمُ ذَا الثَّنَاءِ الْفَاخِرِ وَ ذَا الْعِزِّ وَ الْمَجْدِ وَ الْکِبْرِیَاءِ فَلَا یَذِلُّ عِزُّهُ . اگر کسی مدیون باشد به این اسم مداومت نماید بزودی دینش ادا شود اگر پادشاه یا بزرگی بر او غضب نماید هزار بار بخواند غضب پادشاه یا ارباب به مهربانی و دوستی تبدیل شود .

اسم سی و نهم –یَا عَجِیبُ فَلَا تَنْطِقُ الْأَلْسِنَهُ بِکُلِّ آلَائِهِ وَ ثَنَائِهِ . اگر کسی قسمت دنیایی خواهد و یا هر مرادیکه داشته باشد به خواندن این اسم مداومت نماید جمیع مراد و خواسته ی وی حاصل شود .

اسم چهلم – یَا غِیَاثِی عِنْدَ کُلِّ کُرْبَهٍ وَ یَا مُجِیبِی عِنْدَ کُلِّ دَعْوَهٍ  اگر کسی این اسم را همیشه بخواند نزد سلاطین عزیز و مکرم گردد و هیچکس بر وی دست نیابد و از دزدان و غیره در امان باشد و باید این اسم را نوشته و نزد خود نگهدارند و هر گز از خود دور نکنند.

شرح این اسماء ادرسیه خیلی زیاد بود مختصر کردیم تا ملال حاصل نشود. و من الله التوفیق

1 در مورد “اسماء ادریسی”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top