چاکرای گلو
متافیزیک

چاکرای گلو یا چاکرای پنجم

چاکرای گلو یا Throat Chakra چهارمین چاکرا در سیستم انرژیکی هفتگانه‌ی کالبدهای انسان است. (چاکرا چیست؟) نکات کلیدی چاکرای گلو نام‌های دیگر: ویشودها محل: بین حفره‌ی

ادامه مطلب ...
چاکرای قلب
متافیزیک

چاکرای قلب یا چاکرای چهارم

چاکرای قلب یا Heart Chkara چهارمین چاکرا در سیستم انرژیکی هفتگانه‌ی کالبدهای انسان است. (چاکرا چیست؟) نکات کلیدی چاکرای قلب محل: وسط قفسه‌ی سینه نام‌های دیگر:‌آناهاتا

ادامه مطلب ...
چی ‌کونگ
متافیزیک

چی ‌کونگ – قسمت دوم

اگر با چی ‌کونگ آشنا نیستید اوّل از همه (قسمت اوّل چی ‌کونگ) را بخوانید.در این قسمت راجع‌به عناصر پنجگانه و روابط آن‌ها صحبت خواهیم

ادامه مطلب ...
چاکرای خورشیدی
متافیزیک

چاکرای خورشیدی یا چاکرای سوم

چاکرای خورشیدی یا Solar Plexus Chkara سومین چاکرا در سیستم انرژیکی هفتگانه‌ی کالبدهای انسان است. (چاکرا چیست؟) نکات کلیدی نام‌های دیگر: مانی‌پورامحل:‌ دو انگشت بالای نافغده

ادامه مطلب ...
چاکرای خاجی
متافیزیک

چاکرای خاجی یا چاکرای دوم

چاکرای خاجی چاکرای خاجی یا Sacral Chkara دومین چاکرا در سیستم انرژیکی هفتگانه‌ی کالبدهای انسان است. (چاکرا چیست؟) نام سانسکریت: سوادهیشتانا(به معنی جایگاه خود، حمایت

ادامه مطلب ...
چاکرای ریشه
متافیزیک

چاکرای ریشه یا چاکرای اوّل

چاکرای ریشه چاکرای ریشه یا Root Chkara اوّلین چاکرا در سیستم انرژیکی هفتگانه‌ی کالبدهای انسان است. (چاکرا چیست؟) نام سانسکریت: مولادهارا(به معنی ریشه، نگهدارنده)نام‌های متداول:

ادامه مطلب ...
سیدهی چیست؟
متافیزیک

سیدهی چیست؟

سیدهی چیست؟ (Siddhi) واژه‌ای‌ است سانسکریت که در ترجمه‌ی تحت‌اللفظی به معنای «کمال»، «موفقیت» یا «دست‌آورد» می‌تواند باشد. در واقع قدرت های روانی(کینزی) هستند و

ادامه مطلب ...
چی ‌کونگ
متافیزیک

چی ‌کونگ – قسمت اوّل

لغت «چی» در زبان چینی می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. در ترجمه‌ی مستقیم -لغت به لغت- می‌تواند به معنای «هوا» یا «تنفّس» باشد. با این

ادامه مطلب ...
استاد
متافیزیک

ماهیت استاد حقیقی چیست؟

ماهیت استاد حقیقی: بحث های رایج در این باره: استاد واقعی کیست؟ از کجا استاد پیدا کنیم؟ اصلا استاد به چه معناست؟ استاد چه فایده

ادامه مطلب ...
چاکرا
متافیزیک

چاکرا چیست

چاکرا چیست و عملکرد آن انرژی موجودات زنده از دو روش شیمیایی و کیهانی بدست می‌آید: انرژی بیوشیمیایی بدن از گرمای آزاد شده از واکنش‌های

ادامه مطلب ...
روانشناسی و فراروانشناسی

مسمریسم بدون مسمر

مسمر نابغه ای که دیر بدنیا آمد ! مسمر پزشک اتریشی ،شاید اگر چند قرن قبل تر از سال ۱۷۳۴ به دنیا می آمد و

ادامه مطلب ...
ضمیر ناخودآگاه
روانشناسی و فراروانشناسی

ضمیر ناخودآگاه

انواع ضمیر ذهن ذهن انسان دو بخش دارد. خودآگاه و  ناخودآگاه ضمیرخودآگاه بسیار محدوده و قدرتش در مقایسه با ضمیر خودآگاه مثل یک پردازنده کوچک دربرابر

ادامه مطلب ...
Scroll to Top