چاکرای آجنا

چاکرای ششم

 

محل : وسط پیشانی ، به پهنای یک بند انگشت بالای پل بینی کمی بالاتر از ابروها
غدد مربوطه : غده صنوبری.
هورمون مربوطه : ملاتونین
بخش های مربوطه : چشم ها ، گوش ها ، بینی ، صورت ، مخچه ، سیستم عصبی ، ستون مهره
حس : تمام حس ها ، از جمله ادراکات فراحسی
رنگ : نیلی
زمینه : عملکرد ادراک ، کشف و شهود ، رشد حس های درونی ، قدرت های ذهنی ، عملکرد ادراک
شخص ، تجلی
سیاره های وابسته : مشتری – اورانوس
عطر: نعناع
شکل: نیلوفر دو پر( ۹۶پر)
وظیفه: دانش هستی

ANJA !

 

تاثیرات:

این چاکرا با درونی ترین قسمت وجودی انسان ( به عقیده غربیهای باستان مربوط به ناخودآگاه
میباشد) که روح نام دارد و همچنین معنویت مرتبط است. این مکانی است که محرک ما و میزانی از
آگاهی که فعالیتها و در واقع زندگی ما را هدایت میکند در آن قرار دارد.
امکان پاکسازی و فعال ساختن چاکرای ششم : با تماشای آسمان آبی پررنگ و پر ستاره شب فعال می شود.

سنگهایی که انرژی این چاکرا را تعدیل و تنظیم می کند عبارت ازآمازونیت، آمتیست، آپاتایت،یاقوت کبود،
توپاز،لاجورد، سودالیت فلوئوریت و…می باشد.

دید بیرونی – طیف رنگی مربوط به این چاکرای ششم آبی نیلی است. این رنگ باعث باز شدن چشم سوم
و درونی – است.

این رنگ برای آرامش و درمان بیماریهای ذهنی مفید است. رنگ نیلی آگاهی را بالا میبرد و برای زنده کردن خاطرات فراموش شده مفید است.

ANJA !

 

به عنوان چشم سوم از آن یاد میشود. روی چشمها، بینی، گوشها، سینوسها، مخچه و چاکرای پیشانی که
سیستم عصبی مرکزی نظارت دارد. به نظر میرسد که مرکز بصیرت و شهود ما نیز هست. یک چاکرای
چشم سوم باز، ذهن را آرام کرده و شخص را بیشتر تحلیلی نموده، وی دارای حافظه خوبی خواهد شد. اگر
این چاکرا متعادل نباشد، باعث وابستگی زیاد به عقلانیات و خرد و فقدان معنویت خواهد شد یا میتواند.موجب سطح هوشی پائین یا یک ذه ِن گیج شود.

انرژی این چاکرا باعث افزایش حس همکاری در فرد،شفافیت ذهنی به جای آشفتگی ذهنی و افزایش نگرش
مثبت به زندگی می گردد.
انرژی این چاکرا غده هیپوفیز،غدد صنوبری،مغز، جمجمه ،سیستم عصبی و چشمها را تحت تأثیر قرار
می دهد.

چشم سوم با تماشای آسمان آبی پررنگ و پرستاره ی شب فعال می شود . این تجربه ی طبیعت ذهن شما را
برروی پهنه ی بی حد و مرز همه ی آنچه درفرم های مختلف متجلی شده است باز می کند . از مرزی های
لطیف ، ساختارهای آنها و قوانین شان که درپس دنیای قابل رویت حیات وجود دارد که رقص بدنهای
.ملکوتی درفضای لاینتاهی را نشان می دهد آگاهتان می سازد.

ANJA !

 

توضیحات :

 

آجنا در لغت به معنی فرمان و مرکز فرمان است . آجنا چاکرا به شکل دایره ای با دو گلبرگ در دو طرف
آن توصیف می شود ، این دو گلبرگ به نیروهای مثبت و منفی پرانا که در این مرکز به هم اتصال می یابند
و همچنین به خورشید و ماه اشاره دارند .


این دو گلبرگ نشانه نفس و روح هستند . به عبارتی ذهن استدلالی و ذهن الهامی . گاه آجنا چاکرا را دری قلمداد می کنند که به قلمرو آگاهی برین و آگاهی عمقی باز می شود . در اینجاست که انسان با چشم دل می بیند ، در بسیاری از سنت های عرفانی ، گشایش این چاکرا مربوط به بیداری معنوی است .


در حین مراقبه نیز ازین چاکرا برای تمرکز استفاده می شود . در مراقبه عمیق ، چشم روحانی یا چشم واحد در قسمت مرکزی پیشانی قابل مشاهده خواهد بود . این چشم عالم بر همه چیز ، در متون مقدس مختلف با نام چشم سوم ، چشم درون ، چشم شهود ، ستاره شرق ، قوایی که از بهشت فرو می آید و … نامیده شده است . آجنا چاکرا مرکز توسعه رشد عقل و هوشیاری و مرکز خرد و عقل است .

 

از طریق این چاکراست که شخص می تواند توانایی های هوشی و عقلی ، حافظه ، اراده ، تمرکز ، تدبیر و تجسم را در خود افزایش دهد . در بدن دو مرکز اراده وجود دارد ، یکی از آن ها چاکرای مانی پورا ( شبکه خورشیدی ) و دیگری آجنا چاکراست . همچنین انرژی که پشت مقاصد شخص قرار دارد ، ازین چاکرا آزاد می شود .چنانچه این چاکراباز باشد به دنبال افکار و اندیشه های انسان اعمال مناسبی شکل می گیرند که سبب تجلی مادی اندیشه ها در جهان فیزیکی می گردد و فرد با قدرت تجسم اش می تواند انرژی را برای تحقق بخشیدن خواسته ها بیافریند .

 

همچنین در تلفیق با چاکرای باز قلب فرد می تواند انرژی های سلامتی بفرستد چه برای آنچه در دسترس است و چه برای فاصله دور ، چنانچه این چاکرا بسته باشد ، فرد برای به ثمر نشاندن اندیشه هایش تلاشی درازمدت در پیش روی دارد . اگر انسان دارای ذهنیت و انتظارات مثبت در مورد همه چیز باشد در نتیجه دریافت هایی مثبت از محیطی و افراد دیگر خواهد داشت و اگر تعبیرات ذهنی منفی از هر چیز داشته باشد همان ها را به جهان خارج از خود /انعکاس داده و بدین وسیله به آن ها شکل داده و دریافت هایی منفی خواهد داشت.

 

با ادغام و آمیزش انرژی کیهانی و قمری و خورشیدی در این چاکرا در انسان بیداری روحی حاصل می
آید و در هنگام بیداری این چاکرا در فرد قدرت روشن بینی ، روشن شنوی و تله پاتی و پیشگویی پدیدار
می گردد . هنگامی که این مرکز کاملا بیدار است انسان در ورای کارمای خود بسر می برد ، اما در عین
حال قادر به دیدن کارمای اطرافیان و اقوام و ملیت های جهان است .

 

در حالت متمرکز بودن در این چاکرا این توانایی در انسان ایجاد می گردد که به دیگران در محور کارمایشان کمک کند. آجنا چاکرا تحت کنترل سیاره اورانوس فعالیت کرده و از خودگذشتگی و آرمانگرایی از کیفیت های تابشی آن به شمار می آید. اجنا چاکرا بر روی غده هیپوفیزهم تاثیر می گذارد . غده هیپوفیز سلطان غدد نیز نامیده می شود ، زیرا این غده به تمام غدد دیگر فرمان می دهد . این غده قدرت اراده ، قدرت تشخیص و همچنین بینایی ، شنوایی و حافظه را کنترل می کند . تمام نوابغ دارای غده هیپوفیز برتری می باشند. این غده رشد بدن را نیز کنترل می کند .

 

اختلال در عملکرد این غده سبب می شود که فرد از نظر فیزیکی رشد بسیار ناکافی داشته باشد وکوتاه قد شود . یک خانوم باردار نباید تحت فشار عصبی قرار گیرد ، زیرا این حالت ممکن است سبب بروز اثرات منفی بر روی غده هیپوفیز جنین در داخل رحم مادر شود و درجات مختلف عقب ماندگی ذهنی را ایجاد می کند . ترس دائمی بر روی غده هیپوفیز اثر می گذارد و می تواند فرد را بسیار ضعیف و کم رو کند . فشار و نگرانی نیز سبب اختلال در عملکرد این غده می شود و می تواند باعث افزایش فشار خون و مشکلات گوارشی نیز بشود ، به افرادی که مستعد ابتلاء به انواع ترس و بیم هستند و افرادی که تمایل به دروغ گویی دارند و یا سرکش و نافرمان هستند و یا حتی دزدی می کنند باید به آجنا چاکرای آن ها انرژی داد .


همچنین برای درمان ذهنی و احساسی ضربه ای که ناشی از حادثه یا اتفاقی در گذشته رخ داده نیزباید به این چاکرا انرژی داد .

ANJA !

 

انسداد انرژی در چاکرای ششم ( آجنا چاکرا )

 

اگر این چاکرا ضعیف و جریان انرژی در آن راکد باشد ، به علت کمبود انرژی در آن قدرت خلاقیت فرد
متوقف می گردد ، یا اینکه فرد افکار خلاقه زیادی در سر دارد اما هرگز محقق نمی گردد . همراه با این
وضعیت عذر و بهانه ای دائمی وجود خواهد داشت که بر اساس آن جهان خارجی به سبب نقائص خود
مورد سرزنش قرار می گیرد .

 

تنها چیزی که این فرد بدان نیاز دارد ، این است که بیاموزد چگونه امیال خود را گام به گام به تحقق برساند . پیام عملکرد ناهماهنگ چاکرای چشم سوم عدم تعادل است ، به طور مثال : پافشاری بیش از حد روی حوزه عقل ، و تصمیمات زندگی فرد منحصرا با عقل و منطق صورت می گیرد و فقط آنچه را که با ذهن منطقی اش درک می کند قبول دارد ، شخص به آسانی قربانی تفکر روشنفکرانه خود می شود ، تنها چیزی را قبول می کند که ذهن او بتواند درک کند ، و از روش های علمی قابل اثبات باشد.

 

عملکرد ناهماهنگ دیگر این چاکرا این است که فرد با قدرت ذهنش سعی می کند بر روی دیگران و رویدادها تاثیر بگذارد ، صرفا فقط می خواهد قدرتش را نشان دهد و یا برای ارضای نیازهایش از آن استفاده می کند . در این وضعیت معمولا چاکرای شبکه خورشیدی هم از تعادل خارج است و
چاکرای قلب و تاج نیز در حد جزیی رشد یافته است .

 

اگر چشم سوم فرد علی رغم گیرهایش نسبتا باز باشد ، باز هم ممکن است در این کار موفق شود ، هر چند
که مقاصد فرد خلاف جریان طبیعی حیات است . ولی دیر یا زود احساس تنهایی او را در بر می گیرد و
موفقیتی را که برایش تلاش نموده بود پایدار نخواهد بود . اگر جریان انرژی ها در آجنا چاکرا به طور قابل
ملاحظه ای بسته باشد تنها حقیقتی را می بیند و باور می کند که در جهان بیرون قابل دیدن باشد . زندگی
اش تحت نفوذ امیال مادی ، نیازهای فیزیکی و احساسات ابراز نشده است . اندیشه ها و بحث های معنوی
به نظرش خسته کننده و اتلاف وقت خواهد بود . به راحتی در شرایط دشوار فرد کنترل اش را از دست می
دهد ، و احتمالا خیلی هم فراموشکار است . اگر بینایی فرد ضعیف شده باشد اغلب با کم کاری چاکرای
چشم سوم همراه است . همچینین در موارد حاد ، افکار فرد خیلی پریشان و آشفته است و تصمیماتش کاملا
بر اساس احساسات سرکوب شده است .

ANJA !

 

بیماری های مربوط به چاکرای چشم سوم :

 

ناراحتی اعصاب از قبیل رعشه ، فلج صورت ، ناراحتی های چشم از جمله آب مروارید ، التهاب چشم ،
زخم قرنیه مزمن ، جوش های پلک ، سرگیجه ، ناراحتی های گوش و بینی مثل : کری ، گوش درد ، از
دست دادن حس بویایی ، خونریزی بینی ، تشنج کودکان ، بیهوشی ، صرع ، ناراحتی های ذهنی از جمله :
مالیخولیا ، وهم بینی ، هذیان گویی ، وسواس ، ضعف اعصاب .

 

تغذیه رنگی :
انگور یاقوتی ، کلم بروکلی ، بادنجان ، آلوچه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top