چاکرای تاج

چاکرای هفتممحل : وسط سر در بالاترین نقطه رو به بالا باز می شود.
غدد مربوطه : هیپوفیز، هیپوتالاموس
هورمون مربوطه : وازوپرسین سروتونین
بخش های مربوطه : مخ ، جمجمه ، چشم راست
حس : هستی خاص وعدم تعادل آن حس سرخوردگی ، عدم غلبه برترس و اضطراب
رنگ : بنفش ، سفید
زمینه : کمال ، شناخت متعالی از طریق مشاهده درون ، وحدت با هستی مطلق ، آگاهی جهانی
سیاره های وابسته : زحل – نپتون
وظیفه: وجود مطلق
عطر : کندر
شکل: نیلوفر هزار پر
تاثیرات: این چاکرا به احساس یگانگی و جدایی مربوط است و ارتباط ما را با کائنات و خداوند نشان
میدهد.


ss

امکان پاکسازی و فعال ساختن چاکرای هفتم :


گذراندن زمانی در قله کوه و یا نظاره آن .سنگهایی که انرژی این چاکرا را تعدیل و تنظیم می کند عبارت از آمتیست ، کلسیت شفاف، الماس، کوارتزشفاف، سنگ ماه، اپال، توپاز، سلنیت و…می باشد.

طیف رنگی چاکرای هفت بنفش است. این رنگ برای بیماریهای ذهنی مناسب است و خواب را تنظیم
میکند. چاکرای هفتم نمایانگر ارتباط با پدر است که ارتباط ما با قدرت و همچنین در نهایت ارتباط ما را با
خدا نشان میدهد. وقتی کسی احساس جدایی از پدرش را تجربه کرده باشد این چاکرا را میبندد و احساس
تنهایی و انزوا را تجربه میکند . مثل اینکه در پوستهای قرار گرفته باشد و نتواند با اطراف خود ارتباط
برقرار کند.

چاکرای تاج قسمت فوقانی مغز را تحت سیطره خود دارد. وقتی متعادل است ما احساس اتصال بیشتری به
معنویت خودمان داریم احساس وحدت میکنیم؛ آگاهی ما آرام و گشوده است. واگر نامتعادل باشد، احساس جدایی یا رهایی داریم.

انرژی این چاکرا باعث بهتر شدن روحیه و افزایش انرژی فرد می شود. انرژی این چاکرا مغز،قسمت بالای ستون مهره ها ، سیستم عصبی و مرکز درد را تحت تأثیر قرار می دهد.

زمانی را تنها درقله کوهی بلند گذراندن بهترین راه حل برای کمک به باز کردن چاکرای هفتم است . بدلیل
اینکه دراینجا از دغدغه های زمینی دور هستید و می توانید از رویدادهای زندگی شخصی تان راحت تر
رها شوید و همین طور نزدیک تر شدن به آسمان کمک می کند تا فضا و بی کرانگی را حس کنید .

وقتی از طبیعت لذت می برید ، بهتر است که این کار با آرامش درونی و آزاد اندیشی و حق شناسی انجام دهید .
این باعث می شود که پذیرای تاثیرات سلامتی کامل ، انبساط خاطر و حمایت باشید . این روش ها اثرات
پاک کننده و فعال کننده درچاکرای مورد نظر دارد.Chakras


توضیحات :

ساهاسرارا در بالای سر در ملاج قرار دارد . سمبل آن نیلوفری درخشان با هزار گلبرگ به نشانه ی بی
نهایت بودن است . با تمام رنگ های رنگین کمان می درخشد ، اما رنگ غالب آن بنفش است . مسیر
چاکرای هفتم باز شده با رنگ بنفش نشان داده می شود و رنگ بنفش ساطع شونده از آن رنگ وقار ، عزت
نفس و شفاست .

همچنان که یک سلطان توانا بر قلمرو خود بطور کامل حاکم است ، بنفش هم مرکز تاج را اشغال می کند و ذهن والاتر را تاج می شود و حاکم بر اعضاء و ملیون ها سلولی که اعصاب و بافت ها را شکل می بخشند می باشد . غنچه بیرونی این چاکرا ۹۶۰گلبرگ دارد ، دردرون آن غنچه دیگری با ۱۲ گلبرگ دیده می شود ، که با نور سفیدی که تشعشعات طلایی دارد می درخشد .

نور سفید تابش الهی کیهان است. این چاکرا جایگاه بالاترین سطح آگاهی و تکامل انسانی است و انسان را به سوی سرای ابدی ، نهایی و برتر هدایت می کند و با نام هایی چون روشن بینی ، آگاهی وحدت و آگاهی ( من هستم ) شناخته شده است . به این دلیل فردی که در سطح جسمی ، ذهنی و معنوی به هشیاری رسیده ، غالبا با هاله یا شعاع های نوری بر گرد سرش نشان داده می شود ( پیامبران و امامان ) . این چاکرا محل اشراق و بصیرت
معنوی است ، که بر قدرت پیشگویی می افزاید .

ساهاسرارا عمدتا با شعور برتر خود حقیقی در پیوند و ارتباط است . هرگونه راهنمایی که ما از طریق فکر ، صدای درونی یا یک احساس واقعی درونی دریافت می کنیم . در حقیقت از چاکرای فرق سر ناشی می شود . همه ما دارای یک ذات عالی هستیم که قسمت اعظم ما را تشکیل داده است و دارای اطلاعاتی راجع به کار حیاتی ما می باشد . منشا تمام راهنمایی ها این قسمت می باشد .

ما از طریق چاکرای فرق سر با ذات عالی خود در ارتباط هستیم . با تغییر ماهیت شعور و آگاهی انسانی ، فرد در یک حالت سرور و سرمدی فرو می رود . با رسیدن به این حالت انسان به قدرت درک و واقع بینی دست می یابد . هوشیاری نیروی ثابت و طبیعت نیروی متحرک است . غده درون ریز مرتبط با ساهاسرارا عمدتا (غده هیپوفیز و هیپوتالاموس) و نیز غده صنوبری است .

این غدد تنظیم کننده بدن بوده، و نیز بر حالات خلقی فرد تاثیر می گذارند . اندیشمندان معتقدند که نور وارد شونده به چشم ها نه تنها به دید ما کمک می کند بلکه ساعت بیولوژیک بدن را از طریق غده صنوبری و هیپوفیز به فعالیت وا میدارد . دامنه باز بودن چاکرای هفتم می تواند کم یا زیاد باشد. وقتی چاکرای هفتم شروع به باز شدن می کند، زمانی است که مرز بین هستی درونی و زندگی بیرونی در وضع موجود کاهش پیدا می کند
و انسان لحظه ها را بیشتر و بیشتر تجربه می کند.

وقتی که رشد چاکرای هفتم افزایش می یابد این لحظه ها بیشتر می شود تا زمانی که به صورت یک واقعیت دائمی درمی آید.وقتی که خویشتن فرد آماده این گام آخر روشن بینی باشد ممکن است کاملا ناگهانی اتفاق بیافتد . احساس او این چنین است که انگار تازه از خواب طولانی بیدار شده است و در نهایت شروع می کند به اینکه در واقعیت زندگی کند .

دیگر عقب گردی در سر راهش وجود ندارد . خود را به ظرف خالی تبدیل می کند و هستی الهی این جام را لبریز خواهد کرد . پی می برد که خویشتن حقیقی اش را که تنها حقیقت پایدار است پیدا کرده است . نفس فردی اش به نفس جهانی تبدیل می شود . هدف خالق در رفتار او جامه عمل می پوشد و نوری که از او ساطع می شود قلب کسانی را که گیرنده حضور الهی هستند باز می کند .

در این زمینه جالب است که توجه داشته باشید ملاج کودک در سن ۹تا ۲۴ماهگی اول زندگی اش باز باقی می ماند . در طول این دوره اولیه زندگی روی زمین طفل در آگاهی وحدت کامل به سر می برد .انسداد انرژی در چاکرای هفتم ( ساهاسرارا )با مسدود بودن این چاکرا رابطه فرد با تجربیات معنوی قطع می گردد و احساس جدایی از کثرت و یکپارچگی دارد و کاملا از ترس رها نیست . این ترس همیشه با حس ماندگاری بخشی از آثار گره های درون چاکرا می شود .
فرد فاقد حواس ماورایی خواهد بود و هنگامی که دیگران از تجربیات معنوی سخن می گویند قادر نیست معنای آن را درک کند در صورتیکه باز بودن این چاکرا معمولا انسان معنویت را به طور ملموس و در عین حال با کیفیتی منحصر به فرد تجربه می کند .

با انسداد انرژی این چاکرا فرد ممکن است به نوعی بیهودگی در زندگی اش پی ببرد و یا ترس از مرگ اغلب به سراغش بیاید . شاید برای کنترل این احساسات منفی سعی کند که برای فرار از آن ها به فعالیت زیاد پناه ببرد یا زیر بار مسئولیت های جدید برود برای اینکه خود را به حق و مهم جلوه دهد . اغلب اوقات اشخاصی تحت این شرایط مریض می شوند و ناچار به استراحت می شوند .

اگر این پیام ها نادیده گرفته شود فرد درگیر زندگی بی محتوایی می شود و رشد توانایی های بالقوه خود واقعی اش را محدود می کند . لازم به ذکر است که در موارد عقب ماندگی ذهنی باید به این چاکرا انرژی داده شود .همچنین در مواردی که ذهن با ذات انطباق ندارد . به این ناحیه باید انرژی داده شود .

زمانی که حساسیت به نور ( روشنایی زیاد ) وجود دارد . به طوری که سبب سر درد می شود . باید به این ناحیه همراه با شبکه خورشیدی انرژی داده شود . لازم به ذکر است که باز شدن پیش رس این مرکز به کمک مواد توهم زا ممکن است در فرد صرع اغماء و ناسازگاری روحی ایجاد می نماید .بیماری های مربوط به چاکرای هفتم

بی خوابی ، سر درد عصبی ( ناراحتی های عصبی و ذهنی ) ، فراموشی در اثر ضربه یا تکان شدید ،
جنون ، گرفتگی عضله ، سیاتیک ، مننژیت ، ستون فقرات ، کچلی .تغذیه رنگی :


چغندر ، انگور ارغوانی ، کلم ارغوانی ، توت فرنگی و هر نوع میوه و سبزی به رنگ صورتی کمرنگ


1 در مورد “چاکرای تاج”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top