سیارات

مشتری در استرولوژی

مشتری(ژوپیتر،گورو) عنصر : خاک برج هبوط : جدی برج شرف: سرطان بیت الکوکب یا بیت سروری:قوس و حوت چاکرا:آجنا مشتری مانند خورشید و مریخ سیاره

ادامه مطلب ...
سیارات

مریخ در استرولوژی

مریخ(مارس): عنصر : آتش برج هبوط : سرطان برج شرف: جدی بیت الکوکب یا بیت سروری:حمل و عقرب چاکرا: ریشه طبیعت مریخ سریع، قاطع و

ادامه مطلب ...
سیارات

عطارد در استرولوژی

عطارد( مرکوری) عنصر : خاک برج هبوط : حوت برج شرف: سنبله بیت الکوکب یا بیت سروری:جوزا و سنبله چاکرا: گلو، خورشیدی عطارد سیاره ارتباطات

ادامه مطلب ...
سیارات

ونوس در استرولوژی

ونوس عنصر : آب برج هبوط : سنبله برج شرف: حوت بیت الکوکب یا بیت سروری:ثور و میزان چاکرا: خاجی ونوس سیاره تحقق دنیوی است.ظرفیت

ادامه مطلب ...
سیارات

ماه و خورشید در استرولوژی

خورشید(سوریا) عنصر : آتش برج هبوط : ترازو برج شرف: حمل بیت الکوکب یا بیت سروری: لئو چاکرا:خورشیدی نمایانگر نور یا روح درونی، آگاهی، خلاقیت

ادامه مطلب ...
نجوم آسترولوژی

صورت فلکی حمل

یک قوچ افسانه‌ای پرنده و پشم طلا به اسم خریسومالوس بود که توسط نفله همسر اول آتاماس که بانوی ابرها بود، فرستاده شد تا فرزندانش

ادامه مطلب ...
نجوم آسترولوژی

صور فلکی

کلمه یونانی برای صور فلکی، کاتاستریسمویی بود. از کل صور فلکی شناخته شده تا آن زمان، دوازده تای آن­ها که مسیرهایشان با طلوع خورشید تلاقی

ادامه مطلب ...
نجوم
مذهبی

علم نجوم در قرآن و روایات

پاره ای از آیات و روایاتی که نشان میدهد علم نجوم نزد اهل بیت از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بعضا قسمت هایی از آن را نیز به برخی خواص آموزش داده اند که خود حجتی بر اعتبار این دانش شریف نزد علما و بزرگان است.

ادامه مطلب ...
نجوم آسترولوژی

دوره ی آموزشی نجوم آسترولوژی

دوره های آموزش آسترولوژی انجمن متافیزیک ایران آغاز شد خیلی وقته که دوستان منتظر بودن براشون یه دوره درباره ی آموزش نجوم آسترولوژی بزاریم جاهای

ادامه مطلب ...
نجوم آسترولوژی

مقایسه آسترونومی و آسترولوژی

مقایسه آسترونومی و آسترولوژی هم اکنون علم نجوم دارای دو شاخه کاربردی و با عملکرد متفاوت به نامهای  آسترولوژی و آسترونومی می باشد. آسترونومی به

ادامه مطلب ...
Scroll to Top