سیارات

زحل در استرولوژی

زحل(سترن): عنصر : باد برج هبوط : حمل برج شرف: میزان بیت الکوکب یا بیت سروری:جدی و دلو چاکرا: تاج   زحل سیاره ای است

ادامه مطلب ...
Scroll to Top