ترانزیت هفتگی

ترانزیت مشتری از حمل

ورود زحل به برج حمل در ۲/۲/۱۴۰۲  ۲۲اپریل ۲۰۲۳ با سپاس از خانم فرخی تو همراهی این پست زمان مطالعه:۴ دقیقه   کاراکای فرصت و

ادامه مطلب ...
سیارات

مشتری در استرولوژی

مشتری(ژوپیتر،گورو) عنصر : خاک برج هبوط : جدی برج شرف: سرطان بیت الکوکب یا بیت سروری:قوس و حوت چاکرا:آجنا مشتری مانند خورشید و مریخ سیاره

ادامه مطلب ...
Scroll to Top