سیارات

ونوس در استرولوژی

ونوس عنصر : آب برج هبوط : سنبله برج شرف: حوت بیت الکوکب یا بیت سروری:ثور و میزان چاکرا: خاجی ونوس سیاره تحقق دنیوی است.ظرفیت

ادامه مطلب ...
چاکرای خاجی
متافیزیک

چاکرای خاجی یا چاکرای دوم

چاکرای خاجی چاکرای خاجی یا Sacral Chkara دومین چاکرا در سیستم انرژیکی هفتگانه‌ی کالبدهای انسان است. (چاکرا چیست؟) نام سانسکریت: سوادهیشتانا(به معنی جایگاه خود، حمایت

ادامه مطلب ...
Scroll to Top