چاکرای خاجی
متافیزیک

چاکرای خاجی یا چاکرای دوم

چاکرای خاجی چاکرای خاجی یا Sacral Chkara دومین چاکرا در سیستم انرژیکی هفتگانه‌ی کالبدهای انسان است. (چاکرا چیست؟) نام سانسکریت: سوادهیشتانا(به معنی جایگاه خود، حمایت

ادامه مطلب ...
Scroll to Top