چی ‌کونگ
متافیزیک

چی ‌کونگ – قسمت دوم

اگر با چی ‌کونگ آشنا نیستید اوّل از همه (قسمت اوّل چی ‌کونگ) را بخوانید.در این قسمت راجع‌به عناصر پنجگانه و روابط آن‌ها صحبت خواهیم

ادامه مطلب ...
چی ‌کونگ
متافیزیک

چی ‌کونگ – قسمت اوّل

لغت «چی» در زبان چینی می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. در ترجمه‌ی مستقیم -لغت به لغت- می‌تواند به معنای «هوا» یا «تنفّس» باشد. با این

ادامه مطلب ...
Scroll to Top