چی ‌کونگ
متافیزیک

چی ‌کونگ – قسمت دوم

اگر با چی ‌کونگ آشنا نیستید اوّل از همه (قسمت اوّل چی ‌کونگ) را بخوانید.در این قسمت راجع‌به عناصر پنجگانه و روابط آن‌ها صحبت خواهیم

ادامه مطلب ...
Scroll to Top