ترانزیت هفتگی

ترانزیت مشتری از حمل

ورود زحل به برج حمل در ۲/۲/۱۴۰۲  ۲۲اپریل ۲۰۲۳ با سپاس از خانم فرخی تو همراهی این پست زمان مطالعه:۴ دقیقه   کاراکای فرصت و

ادامه مطلب ...
Scroll to Top