سیارات

مریخ در استرولوژی

مریخ(مارس): عنصر : آتش برج هبوط : سرطان برج شرف: جدی بیت الکوکب یا بیت سروری:حمل و عقرب چاکرا: ریشه طبیعت مریخ سریع، قاطع و

ادامه مطلب ...
Scroll to Top