انجمن متافیزیک ایران

0 +
هنرجویان​ فعال
0 +
هنر آموختگان​
0 +
مشاوره های موفق​
0
دوره های برگزار شده​

آسترولوژی چیست

آسترولوژی مطالعه و برسی ارتباط بین حرکت اجرام آسمانی و اتفاقات روی زمین است. در حقیقت یک آسترولوژر مانند یک هواشناس عمل کرده و می تواند وقایع را با استفاده از یکسری قوانین با دقت زیادی محاسبه کند.

در حال حاضر سبک های زیادی در ستاره شناسی وجود دارد. از جمله برترین آنها دو سبک آسترولوژی ودیک و غربی هست که با وجود قوت و ضعف های مختلف شان ، هر کدام طرفداران خاص خود را دارد.

البته ما به گونه ای دیگر عمل کردیم و در سبک تلفیقی کار با انواع آیانامشاء و ساختدار های تفسیری را به شما آموزش میدهیم تا بدین وسیله خطاهایی که در هر سبک وجود دارد را با قوت سبک دیگر پوشش دهیم .

آسترولوژی

متافیزیک چیست

به مجموعه قوانینی که بر طبیعت حاکم است و فورمول ریاضی علنی برای آنها کشف یا بیان نشده متافیزیک میگویند و میتوان از آن برای بهبود کیفیت زندگی خود و دیگران استفاده کرد. آن همان دانش خاص و ناب و پاک تزکیه نفس است و بواسطه آن میتوان از تحت سیطره چارت نجومی گریخت و سرنوشت خود را به گونه ای دیگر رقم زد.

متافیزیک دارای دو بخش تئوری (فلسفه خلقت و چگونگی کارکرد آن) و عملی (استفاده از قوانین طبیعت در راستای بهبود وضعیت خود و جهان) است که ما به هردوی آنها میپردازیم.

ما مبارزه علیه خرافات را رسالت خود میدانیم و در تلاشیم با افشای حقایق این علم ، جامعه را با استفاده کاربردی و درست این مبحث آشنا کرده و برای زندگی بهتر بکوشیم.

چاکرای خورشیدی

چاکرای خورشیدی یا چاکرای سوم

چاکرای خورشیدی یا Solar Plexus Chkara سومین چاکرا در سیستم انرژیکی هفتگانه‌ی کالبدهای انسان است. (چاکرا چیست؟) نکات کلیدی …

چاکرای ریشه

چاکرای ریشه یا چاکرای اوّل

چاکرای ریشه چاکرای ریشه یا Root Chkara اوّلین چاکرا در سیستم انرژیکی هفتگانه‌ی کالبدهای …

سیدهی چیست؟

سیدهی چیست؟

سیدهی چیست؟ (Siddhi) واژه‌ای‌ است سانسکریت که در ترجمه‌ی تحت‌اللفظی به معنای «کمال»، «موفقیت» …

چی ‌کونگ

چی ‌کونگ – قسمت اوّل

لغت «چی» در زبان چینی می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. در ترجمه‌ی مستقیم -لغت …

سبد خرید