آموزش استرولوژی ۳ – آذر – کماندار – Sagittarius

ماه آذر

نهمین برج از دایره البروج که محدوده بین ۲۴۰تا ۲۷۰درجه را پوشش می دهد.

خصوصیات کلی برج آذر – کماندار – Sagittariusعنصر : آتش
سیاره ی حاکم : مشتری
نوع : دوگانه

کلیات:


بومی خودش را درگیر بسیار کارها یا دیگران می کند.شجاع، بلندهمت (جاه طلب)، سخت کوش است و درخصوص دستیابی به اهداف ارزشمند، خود را صادقانه وقف می کند.
او به وسیله ی محبت، توجه، ایمان و مهربانی به دیگران پیروز می شود . هر کار یا کلمه ی زننده ای او را یاغی می سازد.
او درستکار، متواضع، ساده و بی تکلف است و بسیار از ظاهرسازی و ریاکاری متنفر است.او درخشنده است. عاقل است و به خویشتن داری اعتقاد دارد.
او در به کار بردن قدرتش خردمندانه و بدون به کار بردن محرک های تطمیع کننده عمل می کند. او نسبت به عرف و نگه داشتن ارزش های عرفی توجه نشان می دهد.
مهربان، دلسوز و دوراندیش است .او پرشور و انرژی است و قابلیت شروع کردن پروژه ها را دارد .گاهی پیچیده و سردرگم، پریشان و سرگشته است به دلیل برج دوگانه اش در طالع گاهی او به راهنمایی و حمایت های اخلاقی نیاز دارد.


sagittarius
ظاهر و سیما:
رنگ قرمز، چهره ی تخم مرغی شکل، گردن بلند، دماغ تیز برآمده . چشم های درخشان .پا و شکم چاق چهره ی خندان و جذابی دارد. با استعداد و خودساخته است. گوینده و شنونده ی خوبی است.

خصوصیات مثبت:
بخشنده، دلسوز و با قلبی مهربان مشتاق کمک به دیگران. فعال، مبتکر، کاردان، همه فن حریف با ذهن باز و خوش بین. صادق، ساده و بی تکلف، متواضع، خداترس و آزاد از ریا و تظاهر.

sagittarius
خصوصیات منفی:حساس، بسیار نگران و مضطرب، بی قرار، مردد و دودل . نگرانی و اضطراب او را موقع نشناس، بی دقت و بی مسئولیت می سازد.
کمی کوتاهی و کارها یا جملات زننده قلب او را می شکند و وحشتی عمیق را در ذهنش بر جای می گذارد.

خصوصیات خاص:
سه کلمه ی کلیدی قوس: گسترش، توسعه و برتری بسیار جاه طلب .خوش بین، پرانرژی، بخشنده، سرزنده و پرنشاط است که با خویشتن داری در مقابل دیگران می ایستد.
او صحبت می کند وقتی که احساس می کند که دیگران فاقد توجه بوده و وقتی که خواسته های ناخویشتن دارانه ی دیگران را احساس می کند. او خرکار است و باید هنر آرامش را یاد بگیرد.sagittariusشغل و حرفه:


بومی بسیار عاقل، بااستعداد و در زمینه ی خود یک کارشناس است . او اغلب یک موقعیت خوشنام، آبرومند و عالی را حفظ می کند. او می تواند وزیر، مشاور، راهنما، حقوق دان، کشیش یا واعظ، پروفسور، فیلسوف. یا کارگذار قوه ی مجریه باشد. می تواند انتشاراتی، نویسنده، دکتر، ورزشکار، پزشک، محقق یا فرمانده ی ارتش باشد.sagittarius
ایمان غریب

هر افسانه ای در این ره بود روزی داستانکی کوتاه ... ایمان - عاشق متافیزیک

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • لطفا از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
دیدگاه‌ها

*
*