آموزش استرولوژی -۱- سیارات درونی (زحل – زاتورن)زحل سیاره ای که تا سال ۱۷۸۱ دورترین سیاره ای بود که با چشم عادی قابلیت دیده شدن داشت ! سیاره ای برای مرز گذاری ها و محدودیت ها .
سیاره ی زاتورن – سترن سیاره ی معرف به کنترل کننده و مرزگذار. زحل همان معلم کنگ فو ی توی فیلم هاست. سیاره ای با خونسردی فراوان که برای چرخش به دور خورشید حداقل ۲۹ سال نیاز داره ! یعنی اگه توی چارت تولدتون سترن رو دارین، زحل زمانی به محل خودش برمیگرده که شما ۲۹ سال از عمرتون رو گذرونیدن !


نماد سیارات

برخی از منسوبات زحل در منابع اسلامی (منابع آموزشی جلسات آموزش نجوم) :


حالا مشتری کامل مثبت بود اینجا زحل کامل منفیه
سیاره ی علوی است
منفی است
مغناطیسی است
طبیعتش سرد و خشک است
منفعل
نیروی جانب به مرکز دارد
محتاط
دوام
پافشاری در امور
نظم و ترتیب
منع و نگهداری
ای˴ن و وفاداری
ثبات
قدرت ɱرکز
تجزیه و تحلیل
اقتصاد
اندیشه
عقل معاش
صرفه جویی
صبر وتحمل
تامل
انقباض کلی
عمیق
˹اد تعقل
خرد
پیری
پایان چیزها
دروگر
قطع کردن ها )حتی علامتش مثل داسه(
مظهر زمان
آخرین لحظات را درو میکند
انسداد و گرفتگی
مخالفت
سقوط
طول عمر
عصا به دست
نیروی بازدارنده
خیلی صبر میکند تا گندم برسد تا درویش کند
صبور
علاقه به خلوت
زاهد آس˴ن است
زهد گرایی
معنویت با تدبیر
گذشت)گذشت از مادیات(
تجربه
شناخت
دانای صامت
بدبینی
حافظه ی بلند مدت
قدیمی گرا
تحجر
مدبر

تصویری از ساتورن

دگر منسوبات سترن :


دوام
پافشاری بر امور
ساختار درونی هر چیز
اصلوب و قاعده
راه و روش
طبیعت و سرشت سازنده و بنا کننده
مهارت و کاردانی که از تجربه حاصل شده
سیاست
فکر
انصاف
طول عمر
تکامل
غربت و دوری
زمان
کسی که زحل خوبی در چارتش داشته باشه طول عمر بالایی برخورداره.


تصویری از زحل

اعضای بدن تحت نظر زحل

ناخن . مو روده ها . زانو ها . استخوان ها


تصویری از زحل

ایمان غریب

هر افسانه ای در این ره بود روزی داستانکی کوتاه ... ایمان - عاشق متافیزیک

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • لطفا از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
دیدگاه‌ها

*
*