آموزش استرولوژی ۳ – مرداد – اسد – Leo

mordad Asad

اسد، پنجمین برج از دایره البروج است که بین ۱۲۰تا ۱۵۰درجه را پوشش میدهد.خصوصیات کلی برج مرداد – اسد – Leo  • عنصر : آتش
  • سیاره حاکم : خورشید
  • نوع : ثابتLEo Zodiacکلیات:بومی بسیار پرقدرت و شاهانه است که مانند یک شاه زندگی می کند او محکم، درون گرا، مبتکر و بخشنده است اما نسبت به دشمنان ظالم و مهاجم است. هنر، موزیک و ادبیات را دوست دارد او سنتی است و به عرف و ارزش های عرفی احترام می گذارد. او متکی به نفس است و می تواند خودش را با شرایط جدید وفق دهد.
خورشید یک سیاره ی ساتویک (خوی آسمانی) و پرهیزگار است. لذا بومی، راستی، صداقت، حقیقت را دوست دارد.
او تپه ها و جنگل ها را دوست دارد بسیار اوقات بومی به سختی تلاش می کند تا موفقیت را به دست آورد. آمال و اهداف او گستره ی بسیار بزرگی را شامل می شود.
او به بخشش، بخشیدن و اصول آن اعتقاد دارد. ( هم بخشیدن کسی و هم بخشیدن به کسی).
طالع اسد خواندن را دوست دارد و نسبت به زندگی تا حدودی دیدگاه های فیلسوفانه و روحی دارد.
او به کشمکش و حسادت اعتقادی ندارد. گاهی از آشوب ذهنی، عدم آرامش، بی قراری یا سردرد رنج می برد. او خداترس است و گناهی مرتکب نمی شود. ( یا پایبند اخلاقی)

او دستور دادن و حکومت بر دیگران را دوست دارد. طالع شیر آزادی را دوست دارد و ترجیح می دهد مانند یک پرنده ی آزاد زندگی کند. و از هر اجبار و حصاری اجتناب کند.LEo Zodiacظاهر و سیما:بومی ظاهر شاهانه داشته و بدن خوش ریختی دارد . قد متوسط، چهره ی بیضی و شانه های پهن رنگ او قرمز یا مسی رنگ است.
سر بزرگ یا پیشانی برآمده ای دارد . او کم صحبت کرده اما سریع کار می کند پرشور و بلند همت بوده و چهره ی خندانی دارد.خصوصیات مثبت:خلاق، شجاع، فعال، بخشنده و سرزنده است. سازمان دهنده و مدیر بسیار خوبی است . انرژی بسیار بالایی دارد. صمیمی و با احساس بوده و از دوستان و احساسات آنها مراقبت می کند. او هوسی (ناگه خواه) نبوده و تصمیمات عاقلانه و مدبرانه ای می گیرد.خصوصیات منفی:بومی با طالع اسد می تواند متعصب، زورگو، خودبزرگ بین و خودپرست باشد. به دلیل اینکه بومی برج آتشی است از امورات جزئی می تواند بسیار عصبانی گردد. او فقط دستور دادن را دوست ندارد و می خواهد شرایطش را به همه دیکته کند.ویژگی های شخصیتی خاص:به آسانی قاطی مردم بلند مرتبه و پایین مرتبه می شود . او ذهن بازی داشته و نسبت به دیگران بردباری بسیار زیادی دارد.
او عمل و کارهای خوب را تحسین کرده و انتظار دارد که دیگران نیز برای دستاوردهایش او را تحسین کنند. او باور دارد که عرف های کهن قوی را باید حفظ کرد و گاها ً به همین دلیل ناراحت شده و منتقد اعضای فامیل می گردد.LEo Zodiac


شغل و حرفه:بومی موقعیت بسیار بزرگی را کسب می کند و رهبر سیاسی، رئیس قوه ی مجریه، مدیر یا دیپلماتیک می تواند باشد. طالع برج اسد گاهی دانشمند بوده یا شخصیت فنی داشته که درگیر تحقیق و توسعه ی کارها می گردد. او می تواند منفعت زیادی از سنگها، مصالح ساختمانی و جنگل یا فرآورده های جنگلی یا توسط جواهرات، زمین شناسی و معلمی.ایمان غریب

هر افسانه ای در این ره بود روزی داستانکی کوتاه ... ایمان - عاشق متافیزیک

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • لطفا از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
دیدگاه‌ها

*
*